JM Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powstał w 1925 r. jako trzecia w Polsce wyższa szkoła handlowa. Dziś pod względem liczby studentów jest to największa uczelnia ekonomiczna w Polsce, posiadająca ponad 23 tys. studentów. W ciągu całego okresu istnienia Uczelni jej mury opuściło ponad 90 tys. absolwentów (studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA). Pracują oni w różnych dziedzinach gospodarki w Polsce, dając świadectwo wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dawniej Akademii Ekonomicznej). Są oni najlepszymi ambasadorami Uniwersytetu, niosącymi w świat nie tylko zdobytą wiedzę, lecz także potwierdzającymi dobrą markę Uczelni.

Obecnie funkcjonuje kilka organizacji skupiających wychowanków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każda z nich działa bardzo aktywnie, tworząc prężne i opiniotwórcze środowiska, składające się z ludzi piastujących odpowiedzialne stanowiska, będących ekspertami w swoich dziedzinach i mających duże doświadczenie zawodowe.

Oddawany w Państwa ręce portal to wyjątkowa szansa dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów przez wszystkich członków tego środowiska.

Naszym pragnieniem jest, by stał się on interaktywną platformą, dzięki której absolwenci naszej Uuczelni nawiążą po latach kontakt nie tylko z przyjaciółmi sprzed lat, ale i z macierzystą Uczelnią. Mamy nadzieję, że będą Państwo jego stałymi gośćmi, a przekazywane za jego pośrednictwem informacje staną się inspiracją do wspólnych przedsięwzięć.