Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   Ogłoszenia     |   Stowarzyszenie   |   Historia   |   Cele   |   Władze   |   Członkostwo

Ogólnym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest szeroko pojęta organizacja różnych przedsięwzięć, zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i towarzyskim, których głównym celem jest integracja absolwentów i sympatyków naszej Uczelni. Wśród działań można m.in. wymienić utrzymanie łączności pomiędzy Uniwersytetem a członkami stowarzyszenia, organizowanie współpracy naukowej członków z Uniwersytetem i inicjowanie kontaktów kulturalno-towarzyskich wszystkich absolwentów Uczelni.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest organizacją społeczną. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Siedziba: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27,

pawilon A, pokój 216.

 

NIP: 676-10-84-947.

Regon: 351057436.