Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   Ogłoszenia     |   Stowarzyszenie   |   Historia   |   Cele   |   Władze   |   Członkostwo

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu rozdzielają funkcje między sobą zwykłą większością głosów. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą prezes, trzej zastępcy, sekretarz, skarbnik i trzej do dziewięciu członków zarządu.

Władze Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie (2009-2013)

 

Prof. dr  hab. Anna  CZUBAŁA - PREZES


Dr Jolanta JUZA - VICEPREZES
Dr Leszek STRZEMBICKI - VICEPREZES
Dr Mariusz GRABOWSKI  - VICEPREZES


Mgr Józef BAŁUCKI - CZŁONEK
Mgr Jan BANACHOWICZ - CZŁONEK
Mgr Elżbieta FRANCZUKOWSKA - CZŁONEK
Kazimiera  GAS - CZŁONEK
Dr Janusz NESTERAK  - CZŁONEK
Mgr Jolanta OCHAŁ - CZŁONEK
Dr Jarosław PLICHTA - CZŁONEK
Mgr Paweł SPACZYŃSKI  - CZŁONEK
Mgr Zbigniew TWARÓG - CZŁONEK
Dr Krzysztof P. WOJDACKI  - Skarbnik
Mgr Halina WOJTAL-LUBIŃSKA - Sekretarz

Byli prezesi Stowarzyszenia Absolwentów UEK

 

Prof. Wiesław Nalepa (oficjalnie od 1969 r. do 1981 r.)

Prof. Krystyna Rajzer (od 1981 r. do 1986 r.)

Prof. Andrzej Szromnik (od 1986 r. do 2009)