21.04.2011

Odszedł prof. zw. dr hab. Stanisław Miklaszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy o niespodziewanej śmierci

 

prof. zw. dr. hab. STANISŁAWA MIKLASZEWSKIEGO,

 

kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK.

 

Pan Profesor urodził się 5 marca 1947 r. w Krakowie. W swoim życiu zawodowym przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji europejskiej oraz cenionym wykładowcą.

 

Od 2002 r. kierował Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Był wyjątkowym Szefem, wspaniałym Współpracownikiem i naszym Kolegą.

 

Wraz z Jego odejściem nasza Katedra oraz Uczelnia straciły wybitnego naukowca
i nieocenionego Przyjaciela.

 

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Pracownicy Katedry
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 kwietnia 2011 r. w Kaplicy Cmentarza Rakowickiego