20.06.2011

Absolwent UEK Mistrzem Biznesu 2011

Kapituła konkursu "Mistrz Biznesu 2011" organizowanego przez miesięcznik Businessman.pl wyróżniła Armaturę Kraków SA tytułem Mistrza Biznesu w kategorii przemysł II (dobra konsumpcyjne). Prezesem Zarządu Grupy Armatura jest Konrad Hernik, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Naczelną ideą konkursu Mistrz Biznesu jest nagradzanie i propagowanie nowatorskich, a zarazem etycznych standardów i postaw w polskiej gospodarce.Tytuł Mistrza Biznes przyznawany jest firmą wyróżniającym się na rynku gospodarczym wynikami ekonomicznymi, śmiałością gospodarczej wizji, biegłością w zarządzaniu, radzeniem sobie z przeciwnościami, perspektywami, podbojem nowych rynków, również zagranicznych, talentem w doborze kadr oraz społeczną odpowiedzialnego biznesu.

 

W skład Kapituły Nagrody Mistrz Biznesu wchodzą osobistości świata polskiej gospodarki, administracji, polityki, mediów i prawa. W tym roku do grona kapituły zaproszeni zostali m.in. Mirosław Barszcz, Bogdan Biniszewski, Grzegorz Gauden, Jan Król, Jerzy Kwieciński, Wiktor Legowicz, Marcin Lewandowski, Wiesław Migut (przewodniczący Kapituły), Tomasz Misiak, Tadeusz Mosz, Andrzej Nierychło, Krzysztof Opawski, prof. Witold Orłowski, Ryszard Petru, Tomasz Sielicki, Jacek Socha, Janusz Steinhoff, Jerzy Sikora, Adam Szejnfeld, Wojciech Szeląg, Jan Waga, Józef Wancer, Marek Zdrojewski, Piotr Zesiuk, Jacek Ziarno (redaktor naczelny ?Businessman.pl?, sekretarz Kapituły).

 

Tytuł Mistrza Biznesu przyznano w następujących kategoriach: finanse i bankowość; energia i surowce; telekomunikacja i IT; handel i usługi; nieruchomości i infrastruktura; transport i logistyka; przemysł I; przemysł II (dobra konsumpcyjne); prawo, consulting i human resources; innowacje. Zgodnie z regulaminem Nagrody, jej laureatem może być firma lub instytucja ? wedle wyboru Kapituły.