11.07.2011

85% absolwentów naszej Uczelni ma pracę już przed ukończeniem studiów!

Szanowni Państwo,
Jest nam miło poinformować o wynikach częściowego raportu z badania absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zgodnie z którymi prawie 85% absolwentów naszej Uczelni ma pracę już przed ukończeniem studiów! 

Zaprezentowane wyniki badań wskazują na to, że absolwenci pozytywnie oceniają jakość i efektywność kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  Badania pokazały także, iż największą wagę absolwenci naszej uczelni przywiązują do tego, by znaleźć pracę, która będzie dla nich interesująca ? 96% badanych przypisuje temu kryterium bardzo duże lub duże znaczenie. Dopiero na 3 miejscu pojawia się w tej klasyfikacji wysokość zarobków, którą wskazała grupa prawie 45% badanych.   Raport z badań informuje także, iż ponad 60% badanych wybrało naszą uczelnię ze względu na wysokie notowania w rankingach, osiągnięcia kadry naukowej oraz opinię w środowisku. 

Prezentowane wyniki badań pozyskane zostały od absolwentów UEK, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w okresie od lutego 2010 do grudnia 2010 roku. Blisko 74% respondentów stanowiły osoby, które ukończyły studia stacjonarne.
Wyniki przedstawione w opracowaniu stanowią podsumowanie częściowych analiz pierwszego etapu ?Badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie?, które jest realizowane w ramach projektu ?Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy?, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami prowadzone badania obejmują wypełnienie przez absolwentów dwóch ankiet. Pierwsza z nich udostępniana jest absolwentom studiów I lub II stopnia zaraz po ich ukończeniu, druga zaś po upływie roku od zakończenia kształcenia. Przeprowadzone analizy obejmują informacje pozyskane z wykorzystaniem pierwszej z ankiet. Druga została obecnie uruchomiona dla absolwentów, którzy ukończyli studia w lutym 2010 roku.

Raport został opracowany przez Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełna treść raportu częściowego z badania losów absolwentów UEK jest dostępna pod linkiem .